Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์แบบหน้าเดียวนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเริ่มมีนักออกแบบเว็บได้ตระหนักถึงจุดนี้และทำการออกแบบเว็บลักษณะ นี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Read More

E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันนี้ก็คือการซื้อขายผ่าน Internet นั่นเอง จุดประสงค์ของการสร้างระบบ E-Commerce ก็เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทาง และเวลาลงได้

Read More