Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการออกแบบอย่างสร้าง สรรค์สวยงาม และสร้างแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับการออกแบบหน้าเว็บเดียวอีกด้วย

Read More

เว็บไซต์หน้าเดียว (Single Page Website) คือ เว็บที่สามารถเลื่อนหน้าในยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้านั้นๆ ได้ (ขึ้้น หรือ ลง) ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์แบบหน้าเดียวนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเริ่มมีนักออกแบบเว็บได้ตระหนักถึงจุดนี้และทำการออกแบบเว็บลักษณะ นี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Read More

เว็บไซต์หน้าเดียว (Single Page Website) คือ เว็บที่สามารถเลื่อนหน้าในยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้านั้นๆ ได้ (ขึ้้น หรือ ลง) ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์แบบหน้าเดียวนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเริ่มมีนักออกแบบเว็บได้ตระหนักถึงจุดนี้และทำการออกแบบเว็บลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Read More

Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ยิ่งเว็บมีเนื้อหาน้อยเท่าใหร่ ก็ต้องเน้นการ Design ที่ดีขึ้น เพื่อที่จะดึงความน่าสนใจของเว็บขึ้นมา

Read More

Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เว็บไซต์หน้าเดียว (Single Page Website) คือ เว็บที่สามารถเลื่อนหน้าในยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้านั้นๆ ได้  (ขึ้้น หรือ ลง) ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย เพื่อความเข้าใจมากขึ้น

Read More

Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ยิ่งเว็บมีเนื้อหาน้อยเท่าใหร่ ก็ต้องเน้นการ Design ที่ดีขึ้น เพื่อที่จะดึงความน่าสนใจของเว็บขึ้นมา

Read More

Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ลองมาดู ตัวอย่าง 50 กว่าแบบของการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page Website) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดูนะครับ

Read More

Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ลองมาดู ตัวอย่าง 60กว่าแบบของการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page Website) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดูนะครับ

Read More

เว็บไซต์หน้าเดียว (Single Page Website) คือ เว็บที่สามารถเลื่อนหน้าในยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้านั้นๆ ได้  (ขึ้้น หรือ ลง) ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ลองมาดู ตัวอย่าง 70 กว่าแบบของการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page Website) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดูนะครับ

Read More

เนื่องจากการพัฒนาไปอย่างมากของ HTML และ CSS จึงทำให้เกิดการออกแบบเว็บไซด์แบบใหม่ขึ้นมา โดยเฉพาะสำหรับเว็บไซด์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งการออกแบบที่ว่าคือ การทำเว็บไซด์แบบหน้าเดียว (Single Page Website) ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์แบบหน้าเดียวนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเริ่มมีนักออกแบบเว็บได้ตระหนักถึงจุดนี้และทำการออกแบบเว็บลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Read More