Facebook ได้มีส่วนร่วมกับเรามากขึ้นทุกวัน จนบางครั้งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นเฟซบุ๊กยังได้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจให้มีโอกาสที่จะติดต่อกับลูกค้าและสังคม ดังนั้นการออกแบบ Page ธุรกิจ ให้ดูดีและเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้ธุรกิจของเราได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น การใช้ Facebook templates จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้การทำหน้า Page สำหรับธุรกิจของเราดูเป็นมืออาชีพและสวยงามมากขึ้น

Read More

เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Pages) เป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมธุรกิจ การสื่อสารการตลาด โดยการสร้างหน้า Wep Page ขั้นพื้นฐาน ง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อน แต่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อย่างมากมาย 1. ใครต้องการเฟซบุ๊คแฟนเพจ? คงจะไม่เกินไปที่จะพูดได้ว่า แทบทุกจะธุรกิจควรมีหน้าแฟนเพจ

Read More