การออกแบบเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นงานที่ค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่ผู้ออกแบบต้องการที่จะแสดงความสามารถในการใช้ทักษะการออกแบบ โดยการออกแบบที่สร้างสรรค์และสะดุดตา จะทำให้ตัวงานที่ออกแบบนั้นดึงดูดใจและบรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงผลลัพธ์ที่ดีกว่าในท้ายที่สุด Footer Page (ส่วนล่างสุดของ Website)  คือส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเก็บลิงก์ต่างๆเอาไว้

Read More

วิธีการออกแบบนามบัตรที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือการออกแบบตัวพิมพ์ที่เป็นที่น่าประทับใจและดึงดูดสายตา  โดยใช้แบบตัวพิมพ์ในลักษณะพิมพ์นูนสูงหรือพิมพ์นูนต่ำ ซึงด้วยการออกแบบแบบนี้จะทำให้นามบัตรของคุณน่าสนใจและสวยงามขึ้น นามบัตรเป็นเครื่องมือที่ง่าย แต่ทรงพลังมากที่สุดในการติดต่องาน นามบัตรคือพื้นที่เล็ก ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ นามบัตรจะช่วยลูกค้าของคุณเข้าใจว่าคุณคือใคร สิ่งที่คุณนำเสนอและวิธีการที่คุณสามารถได้รับการติดต่อ

Read More

นามบัตรเป็นเครื่องมือที่ง่าย แต่ทรงพลังมากที่สุดในการติดต่องาน นามบัตรคือพื้นที่เล็ก ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ นามบัตรจะช่วยลูกค้าของคุณเข้าใจว่าคุณคือใคร สิ่งที่คุณนำเสนอและวิธีการที่คุณสามารถได้รับการติดต่อ อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันในยุคนี้ อาจต้องใช้นามบัตรที่ไม่ธรรมดา เพื่อเป็นการเรีกร้องให้ลูกค้าสนใจคุณ การใช้นามบัตรแบบธรรมดานั้นอาจจะศร้างความรู้สึกที่ไม่ดี หรือ การออกแบบและพิมพ์ที่ไม่ดี อาจจะทำให้ลูกค้าในอนาคตรู้สึกที่ไม่ดีต่อคุณได้ ลองมาดูตัวอย่างนามบัตรที่น่าสนใจกันดูนะครับ

Read More

ประเภทของธีม : [Magazine and Blogging Style WordPress Themes] เวิร์ดเพรสส์ (WordPress) เป็นโปรแกรมช่วยสร้างบล็อก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบล็อกเกอร์ทั่วโลก เนื่องจากเป็นระบบที่ดี มีความยืดหยุ่น และใช้งานได้ค่อนข้างง่าย โดยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ WordPress คือการเปลี่ยน ธีม (Theme)

Read More

ประเภทของธีม : [Clean and Minimal Style WordPress Themes] เวิร์ดเพรสส์ (WordPress) เป็นโปรแกรมช่วยสร้างบล็อก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากบล็อกเกอร์ทั่วโลก เนื่องจากเป็นระบบที่ดี มีความยืดหยุ่น และใช้งานได้ค่อนข้างง่าย

Read More

เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Pages) เป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมธุรกิจ การสื่อสารการตลาด โดยการสร้างหน้า Wep Page ขั้นพื้นฐาน ง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อน แต่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อย่างมากมาย 1. ใครต้องการเฟซบุ๊คแฟนเพจ? คงจะไม่เกินไปที่จะพูดได้ว่า แทบทุกจะธุรกิจควรมีหน้าแฟนเพจ

Read More