HTML5 (เอชทีเอ็มแอล 5) เป็นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญได้แก่ – การใช้งานวิดีโอ – การแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

Read More

Facebook ได้มีส่วนร่วมกับเรามากขึ้นทุกวัน จนบางครั้งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นเฟซบุ๊กยังได้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจให้มีโอกาสที่จะติดต่อกับลูกค้าและสังคม ดังนั้นการออกแบบ Page ธุรกิจ ให้ดูดีและเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้ธุรกิจของเราได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น การใช้ Facebook templates จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้การทำหน้า Page สำหรับธุรกิจของเราดูเป็นมืออาชีพและสวยงามมากขึ้น

Read More

เว็บประวัติส่วนตัวเป็นหนึ่งของสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่เป็นนักออกแบบและนักพัฒา เพราะการทำให้เว็บประวัติส่วนตัว ดูดีขึ้นมากเท่าใหร่ นั่นหมายถึงโอกาสที่จะได้รับการเสนอหรือว่าจ้างงานนั้นก็เพิ่มไปด้วย เพราะฉะนั้นในการสร้างเว็บประวัติส่วนตัว (About me) ควรที่จะใส่ใจและออกแบบให้ดูดีเสมอ

Read More

Landing Page คือหน้าเว็บไซต์ที่จะปรากฎต่อหน้าลูกค้าที่คลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ทั่วโลก ดังนั้นการสร้าง Landing Page ที่สมบูรณ์แบบจึงต้องอาศัยเคล็ดลับที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ การออกแบบหน้าเพจให้มีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐาน อย่างเช่น การพาดหัว (Headline), รูปภาพ และเนื้อหาในการนำเสนอที่มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ

Read More

เว็บไซต์หน้าเดียว (Single Page Website) คือ เว็บที่สามารถเลื่อนหน้าในยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้านั้นๆ ได้  (ขึ้้น หรือ ลง) ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ลองมาดู ตัวอย่าง 70 กว่าแบบของการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page Website) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดูนะครับ

Read More

สิ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบที่ดีควรมีมีความเข้าใจในการเลือกแบบตัว อักษร(font) เพื่อได้การออกแบบที่เหมาะสมของตัวอักษร ที่ทำให้การออกแบบของคุณการเป็นงานศิลปะชิ้นที่น่าสนใจ เหนือสิ่งอื่นใดการใช้ฟอนต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จำ เป็นของการออกแบบเว็บ จะทำได้คุณสามารถที่ตจะแข่งขันกับคนอื่น ๆ ได้อย่างสบาย วัตถุประสงค์ของการเขียนครั้งนี้ คือการแสดงให้คุณเห็นตัวอย่างแบบอักษรฟรี

Read More

นามบัตรคงจะเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นและเป็นมารยาทของธุรกิจ เมื่อได้พูดคุยกันแล้ว และเป็นการหยั่งเชิงให้รู้ว่า จะดำเนินธุรกิจต่อหรือหยุดชงักกันแค่วันที่พบปะ อีกทางหนึ่งก็เป็นการเสนอตัวที่จะให้บริการและคำแนะนำต่างๆ ที่อาจจะได้ติดต่อกันหรือจะเป็นลูกค้าในอนาคต นามบัตรเป็นเครื่องมือที่ง่าย แต่ทรงพลังมากที่สุดในการติดต่องาน นามบัตรคือพื้นที่เล็ก ๆ

Read More

นามบัตรคงจะเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นและเป็นมารยาทของธุรกิจ เมื่อได้พูดคุยกันแล้ว และเป็นการหยั่งเชิงให้รู้ว่า จะดำเนินธุรกิจต่อหรือหยุดชงักกันแค่วันที่พบปะ อีกทางหนึ่งก็เป็นการเสนอตัวที่จะให้บริการและคำแนะนำต่างๆ ที่อาจจะได้ติดต่อกันหรือจะเป็นลูกค้าในอนาคต นามบัตรถือเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจในระดับมืออาชีพที่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการ นักบริหาร

Read More