แผนที่ คือ อุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกหรือสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก เครื่องหมายนำทาง เป็นส่วนประกอบของแผนที่ ที่จะทำให้การทำความเข้าใจแผนที่นั้นง่ายขึ้น ในปัจจุบันนี้ระบบแผนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการเข้ามาของ

Read More