60 ตัวอย่างใหม่ของการออกแบบเว็บแบบหน้าเดียว

Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย

ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์แบบหน้าเดียวนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเริ่มมีนักออกแบบเว็บได้ตระหนักถึงจุดนี้และทำการออกแบบเว็บลักษณะ นี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

เราลองมาดู 60 ตัวอย่างใหม่ของการออกแบบเว็บแบบหน้าเดียว กันดู

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page Website)


Highway One Roadtrip

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Prerita and Jai’s wedding

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Vicomte Font

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

99 Reasons

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Black Creative

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Emotions of Sound

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Wistech

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

The Kyoto Protocol Petition

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

20 let KIA

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Spotify Year in Review

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Kickstarter 1 Billion

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Huxtaburger

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Albino Tonnina Portfolio

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Get Goldee

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Jack Daniel’s Holiday Select

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Paper by Facebook

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Oleg Lyutov Portfolio

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Wifeel

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Costa Experience

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Vtcreative

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

The-M-Project

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Heikopaiko

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Pete Nottage

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Delhi Timeline

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Rob the Bot

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Mapping Place Pins

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Visage

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Pixeful

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Fillet

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Gabe Abadilla Portfolio

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Happy New Year

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Mixio App

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Mabu

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Andy Wolf Eyewear

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

World Food Clock

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

LinkedIn Monitor

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Debut Plus

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Whatsapp Worth

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

InkStarter

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Ibsens Fabrikker

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Jewelleries

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Folio Theme

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Tyler Somers Portfolio

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Jelajah Angkasa

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Makland Group

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Triz

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Get Brewer

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Bacae

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Transport Empire Game

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Adil’s Portfolio

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Club Tropicana 2014

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Odaly’s Irish Pub

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Shapeshift

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Adam Woodhouse Portfolio

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

We Are Visual Animals

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Granit Gin

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Cosmina

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Fuel Shack

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Fraud Force Summit 2014

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Patatap

ตัวอย่างเว็บหน้าเดียว

Website Link

Related Posts