55 เว็บแบบหน้าเดียว (Single Page Website)

Single Page Website คือ การแสดงผลเว็บไซต์ที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยการแสดงผลภายในหนึ่งหน้าจอเท่านั้น โดยสามารถกดเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการออกแบบอย่างสร้าง สรรค์สวยงาม และสร้างแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับการออกแบบหน้าเว็บเดียวอีกด้วย

เว็บไซต์หน้าเดียว (Single Page Website) คือ เว็บที่สามารถเลื่อนหน้าในยังตำแหน่งต่างๆ ของหน้านั้นๆ ได้ (ขึ้้น หรือ ลง) ซึ่งในปัจุบันนี้ มีแนวโน้วของการออกแบบเว็บลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย

ลองมาดู 55 แบบเว็บแบบหน้าเดียว (Single Page Website) กันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page Website)


Mario

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Your Brain Map

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Robby Leonardi

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Nballstats

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Angry Bear

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Smoking Lung

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Wrist

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Alchemy

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Direnduvar

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Make Your Money Matter

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

150px

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Mindworks

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Elodie et jeremy

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Barcamp Omaha 2013

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Startup Notes

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Miss Mary’s Mix

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Rins

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Life Fitness

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Peak

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

ISO Flow

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Wade Garrett

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Dungeon

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Jens Lehmann

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Tublme

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Sarah Borghi

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Nebber

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Kable

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

ASP World Tour

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

15 Seconds on Air

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Clint Forrester

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Miro Hristov

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

2surface

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Convoy Interactive

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Oscar of Sweden

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

The Foresters

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Sylvan Sport

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Tilting Point

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Gladeye

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Strategik

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

HELLENIC Inland Shrimp Farms

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Browzr

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Antro

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Pascal van Gemert

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Ajukreizi

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Cardinal CSS

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Anthony Wiktor

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Social Whale

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Adaptify

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Alles ist gut

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Pilkalotos

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Pleiades Florina

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Quatro Folhas

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Bbxdesign

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Alicia Harris

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Choyou Airlines

เว็บแบบหน้าเดียว

ดูหน้าเว็บ

Related Posts