ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

ระบบตระกร้าสินค้าเพื่อรับคําสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ หรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Shopping Cart ถือเป็นหัวใจหลักของการทำ Website ประเภท E-Commerce เลยทีเดียว ปัจจุบันี้ระบบ Shopping Cart ได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก มีระบบให้เลือกมากมาย

เช่นเดียวกับตัวระบบ Shopping Cart ที่มีการพัฒนา การออกแบบหน้าตาของ Shopping Cart ก็มีการพัฒนาไปมากเช่นเดียวกัน มีการใช้รูปภาพที่สวยงาม สื่อความหมายมาช่วยในการออกแบบ มีการวางรูปแบบปุ่มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน เข้าใจและใช้งานได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับผู้ออกแบบเว็บนั้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการออกแบบ Shopping Cart เป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ถ้าออกแบบไม่ดีแล้ว ลูกค้าอาจจะล้มเลิกการซื้อสินค้าไปเลยก็ได้

เราลองมาดู 30 ตัวอย่าง Shopping Cart ทีเป็นไฟล์แบบ PSD ซึ่งเราสามารถไปใช้ได้กันฟรีเลยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรี 30 ตัวอย่าง Shopping Cart ทีเป็นไฟล์แบบ PSD


Cart Modal Popup

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart – Quick View

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Widget

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Widget

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Modal Window

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Elements

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Widget

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Receipt

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Dropdown

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Popup Interface

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping cart tooltip

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Stylish Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Cart Dropdown

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Product Box

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Interface

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Your cart widget

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Receipt

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart Interface

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Flat Metro Ecommerce Checkout

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Ecommerce Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart UI

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Buy Now / Added to cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Mini Shopping Cart

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Product List

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Organized Quick Add Table and Order Form

ฟรี 30 Shopping Cart แบบ PSD

Related Posts