30 ตัวอย่างนามบัตรที่ใช้สีสันได้อย่างสดใส

นามบัตรอาจจะเป็นแค่กระดาษใบเล็กใบนึง แต่จริง ๆ แล้ว นามบัตรเองก็มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะนามบัตรจะบ่งบอกตัวตนและความเป็นมืออาชีพของบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันในยุคนี้ อาจต้องใช้นามบัตรที่ไม่ธรรมดา เพื่อเป็นการเรีกร้องให้ลูกค้าสนใจคุณ การใช้นามบัตรแบบธรรมดานั้นอาจจะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี หรือ การออกแบบและพิมพ์ที่ไม่ดี อาจจะทำให้ลูกค้าในอนาคตรู้สึกที่ไม่ดีต่อคุณได้

การเลือกใช้สีที่เหมาะสมในการทำนามบัตรก็จะเป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงในการออกแบบนามบัตร สีสันที่น่าสนใจจะช่วยให้คนที่ได้รับนามบัตรของเราสามารถที่จะจดจำบริษัทของเราได้ เทือนามบัตรของเรามากองรวม ๆ กับนามบัตรของบริษัทอื่น ๆ  นามบัตรของเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาทันที

ลองมาดู  30 ตัวอย่างนามบัตรที่ใช้สีสันได้อย่างสดใส กันนะครับ

ตัวอย่างนามบัตร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบcool-business-card-designs-01

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-02

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-03

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-04

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-05

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-06

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-07

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-08

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-09

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-10

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-11

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-12

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-13

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-14

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-15

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-16

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-17

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-18

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-19

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-20

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-21

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-22

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-23

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-24

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-25

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-26

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-27

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-28

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-29

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-30

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-31

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-32

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-33

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-34

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-35

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-36

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-37

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-38

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-39

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-40

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-41

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-42

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-43

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-44

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-45

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-46

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-47

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-48

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-49

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-50

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-51

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-52

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-53

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-54

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-55

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-56

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-57

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-58

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-59

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-60

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-61

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-62

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-63


cool-business-card-designs-64

 

View Source


cool-business-card-designs-65

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-66

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-67

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-68

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-69

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-70

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-71

ดูต้นฉบับ


cool-business-card-designs-72

ดูต้นฉบับ

 

Related Posts