17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

การเลือกใช้แบบตัวอักษร (Font) มาใช้ในการออกแบบจะทำให้สิ่งที่เราออกแบบดูน่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพยิ่ง ขึ้น การออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงความสมดุลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการออกแบบ เว็บไซต์ ควรวางโครงสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีสัดส่วนที่ สมดุลและกลมกลืนไปด้วยกันได้แบบสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่เยอะหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดี นอกจากนี้ การจัดวางเลย์เอ้าท์และออกแบบที่สวยงาม จะทำให้เว็บไซต์มีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้บุคคลทั่วไป ให้เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมาก

การออกแบบเว็บที่มีการใช้แบบอักษรมาเป็นส่วนร่วมในการออกแบบนั้น จะทำให้เว็บดูน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะการมีคำหรือประโยดที่ดูดี และเลือกใช้แบบอักษรที่สวยงามนั้นจะทำให้คนที่เข้ามาในเว็บสามารถที่จะมีจุดโฟกัสไปยังที่ที่นักออกแบบต้องการได้ง่ายขึ้น

เราลองมาดู 17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม กันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม


Dassel Und Wagner

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Chris Wilhite

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Flandria Type

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Room 11

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Scytale

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Familiar

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Brave People

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Little

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Littlelines

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Kick Point

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Whiteboard

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Risk Everything

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Mixd

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Grafik

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Mr. Visual

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Scott McCarthy Design

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

MojoTech – Brand Toolkit

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

Related Posts