16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค (Retro Website Design)

รูปแบบย้อนยุค (Retro Design) เป็นอีกหนึ่งงานออกแบที่ได้รับความนิยม เนื่องจากความ Classic ของรูปแบบย้อนยุค ที่จะทำให้เรารู้สึกถึงความเก่าแก่แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความมั่นคง สำหรับการออกแบบเว็บในรูปแบบของย้อนยุคนั้น เป็นอีกหนึ่ง Trends ที่กำลังได้รับความนิยม

เนื่องจากนักออกแบบเริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับการออกแบบเว็บที่ดูทันสมัย หรือดูล้ำสมัย ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไป ดังนั้นนักออกแบบจึงเริ่มหันมาออกแบบโดยการใช้ความย้อนยุคมาเป็นตัวขายมากขึ้น

เราลองมาดูตัวการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บในอีกลักษณะหนึ่ง นั่นคือการออกแบบในรูปของการย้อนยุค (Retro Website Design) ซึ่งจะทำให้การออกแบบเว็บของท่านดูโดดเด่นแล่ะน่าสนใจขึ้นอย่างมาก

มาดู 16 ตัวอย่างสวย ๆ ของการออกแบบเว็บในรูปแบบย้อยยุค (Retro Website Design) กันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์


Cyclemon

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Ready to Inspire

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Richard Photo Lab

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Tom, Dick & Harry Creative

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Beatbox Academy

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Dodge & Burn

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

FortyOneTwenty

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

The Prince Ink Co

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Knuckles Industries

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Sweez

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Atticus Pet Design Studios

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Oh my Deer!

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Lyudmil Shoshorov

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

The Vintage Catering Company

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Roxanne Cook

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Adjust

16 ตัวอย่างเว็บสวย ๆ ในรูปแบบย้อนยุค

Related Posts