17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

About Page เป็นเพจที่ใช้ในการบ่งบอกความเป็นตัวตนของเว็บนั้น ๆ ในหน้า About page นั้น มักจะมีข้อมูลความเป็นไปเป็นมาของเว็บ รวมถึงรายละเอียดการจัดตั้งเว็บนั้น ๆ

About Page คือ หน้าสรุปที่ทำให้คนที่เข้ามาใน Web ของเราสามารถที่จะดูรายละเอียดของเว็บเราต้องการบอกได้อย่างง่ายดาย โดยจะมีข้อมูลสรุปคร่าว ๆ ในหน้า About Page นี้ ถึงความเป็นมาเป็นไป หรือ ผู้จัดตั้งเว็บ ในบางครั้งอาจจะรวมถึงรายชื่อทีมงานเลยก็ได้

การออกแบบ About Page ที่ดีจะทำให้ความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของเว็บของเรามีมากขึ้น

เราลองมาดู 17 ตัวอย่างหน้าเว็บ About Page กันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์


Caitlin Wicker

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Box Clever

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

andCulture

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Molly & Me Pecans

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Electric Pulp

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Ryan Bock

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Oli Lisher

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Transformation Projects

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Design Shopp

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Jayson Brown

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Will Paige

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Greats Band

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Burciaga & Co.

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Made by Joyce

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

S.McCade

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Whiteboard

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

Little

17 ตัวอย่าง About Page ที่สวยงาม

 

Related Posts