ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

การออกแบบเว็บที่ดีนั้นมีองประกอบหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ  ปุ่ม แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทิน ปุ่มดาวโหลด หรือปุ่มปรับค่าต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นสำหรับนักออกแบบ เนื่องมาจากว่าความเร็วของ Internet ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถใส่ลูกเล่นตรงนี้ได้มากขึ้น

Dropdown และ Select Box เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่ใช้กันบ่อย ๆ ใน Web ดังนั้น การออกแบบ Dropdown และ Select Box ที่ดีจะทำให้เว็บน่าสนใจขึ้น สำหรับ PSD ไฟล์ ที่นำมาให้ Download นี้ จะช่วยให้ท่านลดเวลาในการทำงานของนักออกแบบและยังทำให้งานดูเป็นมืออาชีพขึ้นด้วย

เราลองมาดู ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์ ซึ่งท่านสามารถ Download ไปใช้กันได้ ฟรี ๆ เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีเครื่องมือและชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


 

Flat Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu UI

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Sleek Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

A Pink Vibrant Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Menu, select a genre

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Mini Drop-Down Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Tiny Drop-Down

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Responsive Website Navigation

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Modal Box

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Settings Drop down Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown UI

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu UI

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dark Select Box / Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Pretty dropdown menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Navigation Drop Down

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Cart Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Mini Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

User Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Facebook Notifications

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Gray Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Drop down menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dark and Light Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Drop Down Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Transparent Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Small dropdown menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

User Button

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dark Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dark Dropdown and Buttons

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Color Drop Navigation

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu UI

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Transparent Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Simple To-Do List

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Vertical Navigation Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Simple menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Collapsible Menu/Navigation

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Rebound

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Quick Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Blue Navigation Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Navigation with Drop Down

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Blue Tooltip Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Notification UI Box

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Clean UI Drop-Down

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Shopping cart tooltip

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Shopping Cart

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Shopping Cart Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Breadcrumbs

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Shopping cart

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Search Dropdown

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Search Drop-down

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Search Box

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dark Search Box & Drop Down

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Searchbox

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Search Box

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Upload Widget

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Admin Menu with Drop Down

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Settings Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Settings Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Settings Dropdown Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Dark Accordion Style Navigation

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

 

Vertical Menu

ฟรี 65+ Dropdown และ Select Box ในรูปแบบ PSD ไฟล์

Related Posts