50 ฟรี Font (แบบตัวอักษร) มืออาชีพ เพื่อใช้ในการออกแบบ

Font นั้นสื่อได้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก และลีลาของเรื่องได้ การเลือกใช้งานฟอนท์นั้นขึ้นอยุ่กับความเหมาะสม ในแต่ละการออกแบบ บางครั้งก็พบว่าในเอกสารเดียวกันนั้นมีการใช้ฟอนท์มากกว่า 1 รูปแบบเสมอ ฟอนท์ทุก ๆ ฟอนท์จะมีชื่อประจำตัวอยู่ เช่น Aril, CordiaUPC, JasmineUPC เป็นต้น ฟอนท์บางฟอนท์เป็นฟอนท์สากล คือ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่ฟอนท์หลาย ๆ ฟอนท์นั้นอาจรุ้จักในวงจำกัดเพราะฟอนท์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบไว้

ดังนั้นการเลือก Font ที่ดีจะทำให้งานออกแบบดูดีและเป็นมืออาชีพมากชึ้น

ลองมาดู 50 ฟรี Font (แบบตัวอักษร) มืออาชีพ เพื่อใช้ในการออกแบบ และสามารถ Download ไปใช้ได้ฟรีเลย

ฟรีแบบตัวอักษร (Font) สวย ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ


01. PROMESH – A Athletic Font

ตัวอย่าง Font

Font Download

02. Seshat

ตัวอย่าง Font

Font Download

03. Fenix (Registration Required)

ตัวอย่าง Font

Font Download

04. Scifly Sans

ตัวอย่าง Font

Font Download

05. Passau

ตัวอย่าง Font

Font Download

06. Prime

ตัวอย่าง Font

Font Download

07. Sanchez Slab (Registration Required)

ตัวอย่าง Font

Font Download

08. Shket

ตัวอย่าง Font

Font Download

09. Rambla

ตัวอย่าง Font

Font Download

10. Sunnyday

ตัวอย่าง Font

Font Download

11. Abraham Lincoln

ตัวอย่าง Font

Font Download

12. Multicolore

ตัวอย่าง Font

Font Download

13. Quark

ตัวอย่าง Font

Font Download

14. Myra

ตัวอย่าง Font

Font Download

15. Libre Baskerville

ตัวอย่าง Font

Font Download

16. Gatometrix

ตัวอย่าง Font

Font Download

17. Eunomia

ตัวอย่าง Font

Font Download

18. Zwodrei

ตัวอย่าง Font

Font Download

19. Matchup

ตัวอย่าง Font

Font Download

20. V.GER Grotesque

ตัวอย่าง Font

Font Download

21. Higher

ตัวอย่าง Font

Font Download

22. Subway

ตัวอย่าง Font

Font Download

23. Speakeasy

ตัวอย่าง Font

Font Download

24. COCO – Fashion Typefamily

ตัวอย่าง Font

Font Download

25. Gangnam

ตัวอย่าง Font

Font Download

26. Fengardo Neue

ตัวอย่าง Font

Font Download

27. RIDGE

ตัวอย่าง Font

Font Download

28. Pigopago

ตัวอย่าง Font

Font Download

29. KanKin

ตัวอย่าง Font

Font Download

30. Bispo Nova (Registration Required)

ตัวอย่าง Font

Font Download

31. Hapna Mono

ตัวอย่าง Font

Font Download

32. Magnolia

ตัวอย่าง Font

Font Download

33. Prosto

ตัวอย่าง Font

Font Download

34. MAGNA

ตัวอย่าง Font

Font Download

35. Solid

ตัวอย่าง Font

Font Download

36. Tribe

ตัวอย่าง Font

Font Download

37. Dude

ตัวอย่าง Font

Font Download

38. Pilaca

ตัวอย่าง Font

Font Download

39. Brooklyn

ตัวอย่าง Font

Font Download

40. Kelson Sans

ตัวอย่าง Font

Font Download

41. NIEWE

ตัวอย่าง Font

Font Download

42. Maw

ตัวอย่าง Font

Font Download

43. Isaac Oplup

ตัวอย่าง Font

Font Download

44. ZERB

ตัวอย่าง Font

Font Download

45. Friendly Font

ตัวอย่าง Font

Font Download

46. Figa

ตัวอย่าง Font

Font Download

47. Sputnik

ตัวอย่าง Font

Font Download

48. Prison Tattoo

ตัวอย่าง Font

Font Download

49. Social Font Icons

ตัวอย่าง Font

Font Download

50. Font Awesome More

ตัวอย่าง Font

Font Download

Related Posts