15 ฟรีเครื่องเล่นเพลง (HTML5 Audio Players) สำหรับทำเว็บ

การออกแบบเว็บที่ดีนั้นมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ปุ่ม แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทิน ปุ่มดาวโหลด หรือปุ่มปรับค่าต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นสำหรับนักออกแบบ เนื่องมาจากว่าความเร็วของ Internet ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถใส่ลูกเล่นตรงนี้ได้มากขึ้น

การใส่เพลงเข้าไปใน Web นั้น การได้เลือกระบบเล่นเพลงที่ดีจะทำให้ตัวเว็บนั้นน่าสนใจขึ้น ซึ่งอีกทางเลือกหนึ่งของเครื่องเล่นเพลงที่นิยมก็คือ เครื่องเล่นเพลงแบบ HTML5 Audio Players

เราลองมาดู 15 ฟรีเครื่องเล่นเพลง (HTML5 Audio Players) สำหรับทำเว็บ ซึ่งท่านสามารถที่จะ Download ไปใช้กันได้ฟรี ๆ เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีเครื่องมือและชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


Media Element

Media Element

Official Link Github Page

SoundManager 2

SoundManager 2

More details

Speakker

Speakker

Official Link

audio.js

audio.js

More details

HTML5 Audio Player

HTML5 Audio Player

Official Link

jPlayer

jPlayer

More details Github Page

JME

JME

More details

HTML5media

HTML5media

More details

Uppod HTML5 Player

Uppod HTML5 Player

More details

MooTools HTML5 Audio Player

MooTools HTML5 Audio Player

More details Github Page

HTML5 Audio Player Bookmarklet

HTML5 Audio Player Bookmarklet

More details

Accessible Audio Player (AAP)

Accessible Audio Player (AAP)

More details

OIPlayer jQuery plugin

OIPlayer jQuery plugin

More details

HTML5 Music Player Plugin

HTML5 Music Player Plugin

More details

Degradable HTML5 audio and video Plugin

Degradable HTML5 audio and video Plugin

More details

Tutorial: How to Build HTML5 Audio Player with jQuery

Building a Custom HTML5 Audio Player with jQuery

Related Posts