ฟรี 40 เวิร์ดเพรสธีม ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Free WordPress Themes)

WordPress เป็นซอฟต์แวร์บล็อก (Blogging Software) ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ WordPress ตัวนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี ทำให้มีผู้นิยมแพร่หลาย ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

WordPress นั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการอัพเดทบล็อก (Blog)โดยเฉพาะ ดังนั้นตัวโปรแกรมเองจึงถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายดาย โดยมีความง่ายตั้งแต่การติดตั้ง

เนื่องจากความง่ายของการติดตั้งและใช้งานนี่เองทำให้ การออกแบบ WordPress ที่ดีจะทำให้ Blog ของเราแตกต่างและโดดเด่นจากเว็บอื่น ๆ

เราลองมาดู ฟรี 40 เวิร์ดเพรสธีม ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Free WordPress Themes) และสามารถ Download ไปใช้กันได้ฟรีเลยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง WordPress เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ


1. Cooking Secrets WordPress Theme

Cooking Secrets WordPress Theme
Demo Download

2. Caffeine WordPress Theme

Caffeine WordPress Theme
Demo Download

3. Hassiumize – Food & Restaurant WordPress Theme

Hassiumize – Food & Restaurant WordPress Theme
Demo Download

4. Lobster’s Reviews WordPress Theme

Lobster's Reviews WordPress Theme
Demo Download

5. LightCafe

LightCafe
Demo Download

6. My Recipe

My Recipe
Demo Download

7. Thanksgiving

Thanksgiving
Demo Download

8. Zylyz

Zylyz
Demo Download

9. Kitchener

Kitchener
Demo Download

10. Foodiet

Foodiet
Demo Download

11. Winter Cravings

Winter Cravings
Demo Download

12. YummyBlog

YummyBlog
Demo Download

13. Strawberry Blend

Strawberry Blend
Demo Download

14. Fresh Fruits

Fresh Fruits
Demo Download

15. BlackWine

BlackWine
Demo Download

16. BonAppetit

BonAppetit
Demo Download

17. Whole Wheat

Whole Wheat
Demo Download

18. Cappuccino

Cappuccino
Demo Download

19. Restaurant Pro

Restaurant Pro
Demo Download

20. Coffee Desk

Coffee Desk
Demo Download

21. Diet Recipes

Diet Recipes
Demo Download

22. IRestaurant

IRestaurant
Demo Download

23. CookingBook

CookingBook
Demo Download

24. Pizza WordPress Theme

Pizza WordPress Theme
Demo Download

25. OrganicFood

OrganicFood
Demo Download

26. Diet WP Theme

Diet WP Theme
Demo Download

27. Drimon

Drimon
Demo Download

28. Ice Press

ICE PRESS
Demo Download

29. OrganicFood

OrganicFood
Demo Download

30. Recipes Magazine WordPress Theme

Recipes Magazine WordPress Theme
Demo Download

31. Italian Restaurant WP WordPress Theme

Italian Restaurant WP WordPress Theme
Demo Download

32. Herbal Medicines WP 1 WordPress Theme

Herbal Medicines WP 1 WordPress Theme
Demo Download

33. Eating Healthy WP WordPress Theme

Eating Healthy WP WordPress Theme
Demo Download

34. Vito’s Restaurant WordPress Theme

Vito's Restaurant WordPress Theme
Demo Download

35. Food and Drink

Food and Drink
Demo Download

36. Delicious Evenings WordPress Theme

Delicious Evenings WordPress Theme
Demo Download

37. Grilling and Barbecue WordPress Theme

Grilling and Barbecue WordPress Theme
Demo Download

38. Delicious Dusk WordPress Theme

Delicious Dusk WordPress Theme
Demo Download

39. Chocolate Theme WordPress Theme

Chocolate Theme WordPress Theme
Demo Download

40. Summer’s Best WordPress Theme

Summer's Best WordPress Theme
Demo Download

Related Posts