ฟรี 30 กล่องบอกรับจดหมายข่าว (Newsletter Subscribe) แบบ PSD

การออกแบบเว็บที่ดีนั้นมีองประกอบหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ  ปุ่ม แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทิน ปุ่มดาวโหลด หรือปุ่มปรับค่าต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นสำหรับนักออกแบบ เนื่องมาจากว่าความเร็วของ Internet ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถใส่ลูกเล่นตรงนี้ได้มากขึ้น

ดังนั้นการจะออกแบบให้ดีเราควรที่จะมีแหล่งตัวอย่างที่เราสามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี เพื่อลดเวลาในการทำงานของนักออกแบบและยังทำให้งานดูเป็นมืออาชีพขึ้นด้วย

เราลองมาดู ฟรี 30 กล่องบอกรับจดหมายข่าว (Newsletter Subscribe) แบบ PSD กัน ซึ่งท่านสามารถที่จะ Download ไปใช้กันได้ฟรี ๆ เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีเครื่องมือและชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


Fancy Email Subscribe Box

ฟรี Newsletter Box

Newsletter form

ฟรี Newsletter Box

Newsletter Sign-up Form

ฟรี Newsletter Box

Subscribe to newsletter Modal box

ฟรี Newsletter Box

Clean Lightbox Email Subscriber

ฟรี Newsletter Box

Mail Post Web UI Email Subscribe Box

ฟรี Newsletter Box

Cool Email Subscriber Form

ฟรี Newsletter Box

Coming Soon subscription box

ฟรี Newsletter Box

Newsletter Sign-up Form

ฟรี Newsletter Box

Awesome Newsletter Signup

ฟรี Newsletter Box

Join our Newsletter

ฟรี Newsletter Box

Newsletter Sign Up Form Interface

ฟรี Newsletter Box

Simply Newsletter SignUp Box

ฟรี Newsletter Box

Email Subscription Box v2

ฟรี Newsletter Box

Newsletter Envelope Signup Pop Up Form

ฟรี Newsletter Box

Simple Newsletter Form

ฟรี Newsletter Box

Fresh Email Subscription Form Set

ฟรี Newsletter Box

Email Subscription Form

ฟรี Newsletter Box

Modern Email Subscription Form Pack

ฟรี Newsletter Box

Clean Newsletter Subscribe Box

ฟรี Newsletter Box

Beautiful web forms

ฟรี Newsletter Box

Email Subscription Box

ฟรี Newsletter Box

Modern Email Subscription Set

ฟรี Newsletter Box

Cool Newsletter Form

ฟรี Newsletter Box

Clean Email Newsletter Subscription Form

ฟรี Newsletter Box

Subscribe Form

ฟรี Newsletter Box

Subscription form

ฟรี Newsletter Box

Neat Subscribe Box

ฟรี Newsletter Box

Subscribe Newsletter

ฟรี Newsletter Box

Box E-Newsletter Registration

ฟรี Newsletter Box

Related Posts