ฟรี 110 Progress / Loading Bar ในแบบ PSD

การออกแบบเว็บที่ดีนั้นมีองประกอบหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ปุ่ม แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทิน ปุ่มดาวโหลด หรือปุ่มปรับค่าต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นสำหรับนักออกแบบ เนื่องมาจากว่าความเร็วของ Internet ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถใส่ลูกเล่นตรงนี้ได้มากขึ้น

Progress Bar และ Loading Bar จะเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในการออกแบบเว็บ ดังนั้นการจะออกแบบให้ดีเราควรที่จะมีแหล่งตัวอย่างที่เราสามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี เพื่อลดเวลาในการทำงานของนักออกแบบและยังทำให้งานดูเป็นมืออาชีพขึ้นด้วย

มาดู ฟรี 110 Progress / Loading Bar ในแบบ PSD ไฟล์ ซึ่งสามารถ Download ไปใช้ได้ฟรีกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


Progress Modal Box

ฟรี Loading Bar

Loading Text Effect

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Helixbar

ฟรี Loading Bar

Circular Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Upload to Cloud

ฟรี Loading Bar

Stylish Progress Bar

ฟรี Loading Bar

UI Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Donate Bar

ฟรี Loading Bar

Seek Bar

ฟรี Loading Bar

Round Progress Meter

ฟรี Loading Bar

Dark Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Clean Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Skills Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Simple Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Vertical Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Radial Progress

ฟรี Loading Bar

Funky Green Graph

ฟรี Loading Bar

The progress bar design

ฟรี Loading Bar

Elegant Progress Bar and Circle

ฟรี Loading Bar

OS X Application Loading

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Pretty Little Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Funky Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Little Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Pretty Little Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Candy Stat Bars

ฟรี Loading Bar

Candy Progress Bar

ฟรี Loading Bar

ProgressBar

ฟรี Loading Bar

Progress Loading Indicators

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Blue Gradient Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Radial Creative Diagrams

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Grungy Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Circular Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Multi-coloured Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Subtle Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Status Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Minimal Dark Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Smart Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Mini Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Circular Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Upload Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Loading bar

ฟรี Loading Bar

Colorful Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Download Status

ฟรี Loading Bar

Big Progressbar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar Light

ฟรี Loading Bar

Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Loading bar

ฟรี Loading Bar

Miniature Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Little Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Loading Bars

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Striped Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Rounded Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress bar

ฟรี Loading Bar

Blue Website Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Dark Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Loading bar

ฟรี Loading Bar

Clarity Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress and loading bar

ฟรี Loading Bar

Simple Compact Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Subtle Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Simple Dark Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Coloured Statusbars

ฟรี Loading Bar

Application Wizard Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

File Upload Widget

ฟรี Loading Bar

Detailed Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Stone Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Simple Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress

ฟรี Loading Bar

Modal Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Download Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Progress bars

ฟรี Loading Bar

Weeeee! A loading bar

ฟรี Loading Bar

Form Progress Interface

ฟรี Loading Bar

Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Glowing Loading Bar

ฟรี Loading Bar

Progress Bars

ฟรี Loading Bar

Minimal Striped Candy Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Perfect Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Blue Progress Bars

ฟรี Loading Bar

3 Stage Upload Progress Bar

ฟรี Loading Bar

Delicate progress bar

ฟรี Loading Bar

Free Vectors

Preloader Progress Downloading Bar

ฟรี Loading Bar

Indicator Rings

ฟรี Loading Bar

Loading indicator vector

ฟรี Loading Bar

Related Posts