ตัวอย่างเว็บ HTML5 55 แบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

HTML5 เป็นรุ่นภาษามาร์กอัปสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บรุ่นต่อไปของ HTML โดยดราฟต์แรกได้ปรากฏออกมาเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 โดย HTML5 นี้มีการกล่าวถึงรูปแบบสองแบบที่ร่วมกันคือ แบบดั้งเดิม HTML (text/html) ที่รู้จักในชื่อ HTML5 และแบบที่สองคือ XHTML ที่รู้จักในชื่อ XHTML5

โดย HTML5 จะช่วยลดการใช้พวกปลั๊กอินพิเศษอย่างพวก Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Apache Pivot

HTML5 มาพร้อมกับองค์ประกอบ และคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่แสดงให้เห็นการใช้งานทั่ว ๆ ไปของเว็บไซต์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือเอามาแทนที่ตัวเดิม ๆ ที่เราเคยใช้กันอย่างเช่น div และ span

เราลองมาดู ตัวอย่างเว็บ HTML5 55 แบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบกันนะครับ

ตัวอย่าง Website ที่ทำโดย HTML5 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ


Officeline Lei

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Zipper Galeria

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Rvlt

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Gabs.it

ตัวอย่าง Website
Website: Source

The Style Junkies

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Secret Study

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Stickygram

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Magic Leap

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Silk Tricky

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Built by Buffalo

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Survey of the States

ตัวอย่าง Website
Website: Source

National Academy

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Trafika

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Italio Kitchen

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Diesel 3D Evolution

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Necon

ตัวอย่าง Website
Website: Source

FK Agency

ตัวอย่าง Website
Website: Source

2013 by Nanozoom

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Wipplay

ตัวอย่าง Website
Website: Source

REI 1440 Project

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Vasona Networks

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Figmenta

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Fima

ตัวอย่าง Website
Website: Source

The Kitchen Project

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Noble Bank

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Dim Studio

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Ubc Coren

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Welikesmall

ตัวอย่าง Website
Website: Source

The MAC

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Universeries

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Rubymotion Conference

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Panasonic Lamdash

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Fhoke

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Healthshare Award

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Who is Wildlifela

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Honda CR-V

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Dumb Ways to Die

ตัวอย่าง Website
Website: Source

UKHOM Creative Studio

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Mustasj

ตัวอย่าง Website
Website: Source

When Mylene Met Andy

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Wetwilly

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Badrfood

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Coop Himmelblau

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Groupe De Blanzy

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Ultranoir

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Footlocker converse Street Ready

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Life and Thyme

ตัวอย่าง Website
Website: Source

NBA Takeaway

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Video Guard

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Tohoku Kitchen

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Honda Battle of the Bands

ตัวอย่าง Website
Website: Source

We are Grand

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Protect the Football

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Conspiracy

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Bastian Preussger

ตัวอย่าง Website
Website: Source

Related Posts