65 ตัวอย่างการออกแบบเว็บ Portfolio

พอร์ตโฟลิโอ (portfolio=แฟ้มผลงาน) คือการบันทึกสิ่งต่างๆที่แสดงความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความคิดเห็นของตัวเรา

การนำพอร์ตโฟลิโอ มาใส่บนเว็บเราจะเรียกว่า e-Portfolio คือระบบที่ช่วยในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในระบบ Online ผ่านทาง Internet สำหรับบุคคลและองค์กรต่างๆที่ต้องการสะสมผลงานเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ ปรัชญา เป้าหมาย ทักษะ ความสามารถ ผลงานของเจ้าของผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและเนื้อหาสาระมาจากแฟ้มผลงาน โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบ web จัดเรียงลำดับที่เพิ่มความน่าสนใจ ระบบ e – Portfolio สามารถจัดเก็บไว้ใน website หรือ CD ก็ได้

ลองมาดู 65 ตัวอย่างการออกแบบเว็บ Portfolio กันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์


Ghosthorses

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Niek Dekker

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Wants to be Great

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Willviles

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Afar25

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Gustav Arnetz

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Teptek

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Rosielees

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Zync

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Philippe Hong

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Morten Claussen

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Kantt

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Whiteboard

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Signaturecreative

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Subsens

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Smart GC

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Rally Interactive

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

We are fo

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Djnr

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Colazionedamichy

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Nicola Cozzolino

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Rodesk

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Dotmick

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Charlotte Tang

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Tokiolab

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Hugo Socie

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Demi Creative

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Cameron Reynolds Flatt

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Pulpfingers

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Glorm

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Guilhermegarcia

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Animade

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Elevenmade

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Iutopi

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Made in Sbrescia

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Jtcdesign

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Down with Design

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Paulmaloney

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Parklafun

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Thuytruc

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Hitmo-studio

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Samdallyn

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Marlene Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Barthendrix

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Jaypegams

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Morten Strid

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Maximebrunelle

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Desyna

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Zagnienski

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Two Point Design

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Nerisson

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Corona Radiata

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Andymangold

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Muffi

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Wadach

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Dreamdust

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Wbrettwilson

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Annasafroncik

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Small Studio

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Twoarmsinc

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Yaronschoen

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Castirondesign

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Cymetriq

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Thetouchagency

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Kiskolabs

ตัวอย่าง Portfolio

Official Link

Related Posts