55 ตัวอย่างเว็บที่ออกแบบและพัฒนาด้วย HTML5

HTML5 (เอชทีเอ็มแอล 5) เป็นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญได้แก่

– การใช้งานวิดีโอ
– การแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
– การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์
– การแสดงกราฟิกส์
– input types แบบใหม่ เช่น search, number, range, color, tel, url, email, date, month, week, time, datetime, datetime-local

นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มขึ้นของ CSS3 มีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก CSS2 ในปัจจุบันมาก เพิ่มฟีเจอร์ของแวดวงสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหน้า การควบคุมการไหลของข้อความ และฟอนต์เข้ามาอีกมาก แต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ เช่น 3D, เสียงพูด, แอนิเมชัน ฯลฯ

ดังนั้ HTML5 จึงเป็นสิ่งที่นักออกแบบและพัฒนาเว็บจำเป็นจะต้องรู้และศึกษาเอาไว้ ทีนี้เราลองมาดู 55 ตัวอย่างเว็บที่ออกแบบและพัฒนาด้วย HTML5 กันนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์


Officeline Lei

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Zipper Galeria

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Rvlt

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Gabs.it

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

The Style Junkies

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Secret Study

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Stickygram

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Magic Leap

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Silk Tricky

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Built by Buffalo

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Survey of the States

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

National Academy

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Trafika

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Italio Kitchen

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Diesel 3D Evolution

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Necon

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

FK Agency

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

2013 by Nanozoom

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Wipplay

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

REI 1440 Project

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Vasona Networks

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Figmenta

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Fima

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

The Kitchen Project

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Noble Bank

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Dim Studio

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Ubc Coren

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Welikesmall

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

The MAC

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Universeries

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Rubymotion Conference

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Panasonic Lamdash

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Fhoke

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Healthshare Award

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Who is Wildlifela

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Honda CR-V

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Dumb Ways to Die

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

UKHOM Creative Studio

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Mustasj

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

When Mylene Met Andy

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Wetwilly

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Badrfood

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Coop Himmelblau

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Groupe De Blanzy

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Ultranoir

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Footlocker converse Street Ready

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Life and Thyme

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

NBA Takeaway

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Video Guard

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Tohoku Kitchen

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Honda Battle of the Bands

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

We are Grand

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Protect the Football

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Conspiracy

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Bastian Preussger

ตัวอย่างเว็บ HTML5
Website: Source

Related Posts