50 แบบฟรีรูปภาพและส่วนประกอบของเบราเซอร์ (Web Browser Frame) ในรูปแบบ PSD

เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ

เนื่องจากความนิยม Browser ทีมีหลายยี่ห้อมากขึ้น แต่ละแบบเองก็มีรูปร่างแตกต่างกันไป เราจึงค่อนข้างที่จะพบเห็นได้บ่อยของการนำรูปของ Browser  มาใส่เข้าใน Website  นักออกแบบอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เอง นั้นก็ต้องตามกระแสในส่วนนี้ด้วย วันนี้เลยลองรวบรวมที่ Dowload ของ รูปและส่วนประกอบของเหล่านั้นมาให้ท่านได้นำไปใช้ต่อยอดในการออกแบบได้

มา Download 50 แบบฟรีรูปภาพและส่วนประกอบของเบราเซอร์ (Web Browser Frame) ในรูปแบบ PSD ไปใช้กันฟรี ๆ ได้เลยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


For Chrome

Simple Browser Chrome

Web Browser PSD

Download Link

Google Chrome

Web Browser PSD

Download Link

Chrome UI Kit

Web Browser PSD

Download Link

Browser Chrome

Web Browser PSD

Download Link

Dark Sexy Browser

Web Browser PSD

Download Link

Browser Chrome

Web Browser PSD

Download Link

Browser Chrome Interface

Web Browser PSD

Download Link

Chrome Screenshot Template

Web Browser PSD

Download Link

Browser Chrome

Web Browser PSD

Download Link

Browser Chrome

Web Browser PSD

Download Link

Chrome freebie

Web Browser PSD

Download Link

Minimal Browser Window

Web Browser PSD

Download Link

Frid system for Chrome

Web Browser PSD

Download Link

For Firefox

Firefox Browser

Web Browser PSD

Download Link

Blank Firefox Template

Web Browser PSD

Download Link

For Safari

Safari Browser Template

Web Browser PSD

Download Link

Browser Interface Template

Web Browser PSD

Download Link

Safari UI

Web Browser PSD

Download Link

Safari 5 on Lion Template

Web Browser PSD

Download Link

Other Browser Template

Free Photoshop Browser Template

Web Browser PSD

Download Link

Browser Templates (FireFox, IE, Safari for Mac OS X, Windows Vista, Windows XP)

Web Browser PSD

Download Link

Web Browser PSD’s (Chrome 10, Firefox 4, IE 9, Opera 11, Safari 5)

Web Browser PSD

Download Link

Modern browser window

Web Browser PSD

Download Link

Simple Browser Surround

Web Browser PSD

Download Link

Web Browser Frames (Chrome, Firefox, IE6, IE7, IE8, Internet Explorer, Opera, Safari)

Web Browser PSD

Download Link

Preview Window

Web Browser PSD

Download Link

Browser & Magnify

Web Browser PSD

Download Link

Free Browser PSD

Web Browser PSD

Download Link

Browser Window

Web Browser PSD

Download Link

Browsy – Mini browser

Web Browser PSD

Download Link

Browser Frame with Auto Reflection

Web Browser PSD

Download Link

Simple Browser Window

Web Browser PSD

Download Link

Mini Browser

Web Browser PSD

Download Link

Mini Browser Placeholder

Web Browser PSD

Download Link

Mini Browser

Web Browser PSD

Download Link

Mini Browser

Web Browser PSD

Download Link

Mini Browser

Web Browser PSD

Download Link

Free Browser Form Elements

Web Browser PSD

Download Link

Browser Freebie

Web Browser PSD

Download Link

Browser .PSD Freebie

Web Browser PSD

Download Link

Mac Browser

Web Browser PSD

Download Link

Clean and Elegant Browser

Web Browser PSD

Download Link

Transparent Window

Web Browser PSD

Download Link

Just Another Browser

Web Browser PSD

Download Link

Browser Freebie (Dark)

Web Browser PSD

Download Link

Mini-Black-Browser

Web Browser PSD

Download Link

Responsive Grids

Web Browser PSD

Download Link

Minimal iOS/Browser Frames

Web Browser PSD

Download Link

Additional Resources

Free Photoshop browser templates

Web Browser PSD

Download Link

Browser Screens and Website Elements

Web Browser PSD

Download Link

Web Safe Area

Web Browser PSD

Download Link

Related Posts