50+ ตัวอย่างเว็บไซต์ ที่พัฒนาด้วย HTML5

HTML5 เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นภาษามาร์กอัปสำหรับ WWW รุ่นต่อไปของ HTML ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2004 โดยกลุ่ม WHATWG(The Web Hypertext Application Technology Working Group) โดยเรียกชื่อว่า Web applications 1.0 โดยดราฟต์แรกได้ปรากฏออกมาเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2551

โดย HTML5 จะช่วยลดการใช้พวกปลั๊กอินพิเศษอย่างพวก Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Apache Pivot

HTML5 มาพร้อมกับองค์ประกอบ และคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่แสดงให้เห็นการใช้งานทั่ว ๆ ไปของเว็บไซต์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือเอามาแทนที่ตัวเดิม ๆ ที่เราเคยใช้กันอย่างเช่น div และ span

เราลองมาดูตัวอย่างของเว็บที่ออกแบบโดยการใช้ HTML5 กันนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษา HTML5 กัน

ตัวอย่าง Website ที่ทำโดย HTML5 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ


La Moulade

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Anna Safroncik

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Green Campus Guide

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Scandalous Dirt

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Dataveyes

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Social Summit

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Nikevision

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Shoppub

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Art4Web

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Thrivesolo

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Learn Lake Nona

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Brandberry

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Black5

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Acumen Fund

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Mezcal Buen Viaje

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Veloster

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Kiplin

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Create Digital Media

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Visions of Beauties

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Ala

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Sony Tablet

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Ascension Latorre

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Dondup

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Flow Festival

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Crypteks

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Massive Digital Creative Agency

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Luhsetea

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Abitofextra

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Hall88

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

The Lounge

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Polaroid

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Pub Design

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Inze.it

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Slavery Footprint

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Dotfusion

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Jessica Caldwell

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Beetle

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Festival

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

All Together Now

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Rally Interactive

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Protest

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Fashion Photography

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Neotokio

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

255 Creative

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Hyper

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Divups

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Adventure World

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Asiance

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Michelberger Booze

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

NeverBland

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Uchitomi

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Beautiful Explorer

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Zeitgeistbot

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Vivas Communication

ตัวอย่าง HTML5

Website Link

Related Posts