40+ ฟรีแบบตัวอักษรคุณภาพฟอนต์เพื่อส่งเสริมการออกแบบของคุณ

สิ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบที่ดีควรมีมีความเข้าใจในการเลือกแบบตัว อักษร(font) เพื่อได้การออกแบบที่เหมาะสมของตัวอักษร ที่ทำให้การออกแบบของคุณการเป็นงานศิลปะชิ้นที่น่าสนใจ เหนือสิ่งอื่นใดการใช้ฟอนต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จำ เป็นของการออกแบบเว็บ จะทำได้คุณสามารถที่ตจะแข่งขันกับคนอื่น ๆ ได้อย่างสบาย

วัตถุประสงค์ของการเขียนครั้งนี้ คือการแสดงให้คุณเห็นตัวอย่างแบบอักษรฟรี ที่สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อประหยัดเวลาของคุณ โดยสามารถดาวน์โหลดโดยตรงจาก Link ที่ให้มากับฟอนต์นั้น

เนื่องจากว่าแบบตัวอักษร(font) ทั้งหมดนี้แจกฟรี จึงขอให้ท่านได้แน่ใจว่าท่านได้อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานอย่างระมัดระวัง

ด้านล้างนี้จะแสดง 40+ ตัวอย่างตัวอักษร (Font) สวย ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ ขอเชิญเลือก Download ได้ตามใจชอบเลยครับ

ฟรีแบบตัวอักษร (Font) สวย ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ


 

01. Nexa

แบบตัวอักษร

Font Download

02. Sreda (Registration Required)

แบบตัวอักษร

Font Download

03. Slinkster

แบบตัวอักษร

Font Download

04. Stroke

แบบตัวอักษร

Font Download

05. Bariol (Regular)

แบบตัวอักษร

Font Download

06. Signika

แบบตัวอักษร

Font Download

07. Geared

แบบตัวอักษร

Font Download

08. Mission Script

แบบตัวอักษร

Font Download

09. Navia

แบบตัวอักษร

Font Download

10. Ant Type

แบบตัวอักษร

Font Download

11. FatFrank

แบบตัวอักษร

Font Download

12. Classic Round (Medium)

แบบตัวอักษร

Font Download

13. Bioweapon

แบบตัวอักษร

Font Download

14. Mocha

แบบตัวอักษร

Font Download

15. Seconda (Medium)

แบบตัวอักษร

Font Download

16. Maven Pro

แบบตัวอักษร

Font Download

17. Angels Landing

แบบตัวอักษร

Font Download

18. Tetra

แบบตัวอักษร

Font Download

19. Uralita

แบบตัวอักษร

Font Download

20. spinwerad

แบบตัวอักษร

Font Download

21. Black Sans

แบบตัวอักษร

Font Download

22. Kotyhoroshko

แบบตัวอักษร

Font Download

23. Acquaintance

แบบตัวอักษร

Font Download

24. Tablet Gothic, SemiCond XB

แบบตัวอักษร

Font Download

25. Kelson

แบบตัวอักษร

Font Download

26. Homigos

แบบตัวอักษร

Font Download

27. Driftwood

แบบตัวอักษร

Font Download

28. FoglihtenNo04

แบบตัวอักษร

Font Download

29. 47

แบบตัวอักษร

Font Download

30. Henriette Black (Registration Required)

แบบตัวอักษร

Font Download

31. Nougat Regular

แบบตัวอักษร

Font Download

32. Skatekey

แบบตัวอักษร

Font Download

33. Abril Fatface

แบบตัวอักษร

Font Download

34. Epoca Classic Light (Registration Required)

แบบตัวอักษร

Font Download

35. Sampler

แบบตัวอักษร

Font Download

36. Free Vector Font

แบบตัวอักษร

Font Download

37. Jockey

แบบตัวอักษร

Font Download

38. Balls Family

แบบตัวอักษร

Font Download

39. Primus Script

แบบตัวอักษร

Font Download

40. Pixa

แบบตัวอักษร

Font Download

41. Entypo

แบบตัวอักษร

Font Download

Related Posts