30+ ฟรีรูปภาพและส่วนประกอบของ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

เนื่องจากความนิยมของสินค้าตระกูล iDevices (iPhone, iPad, iOS)  ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงค่อนข้างที่จะพบเห็นได้บ่อยของการนำรูปของ iDevices (iPhone, iPad, iOS)  มาใส่เข้าใน Website  นักออกแบบอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เอง นั้นก็ต้องตามกระแสในส่วนนี้ด้วย วันนี้เลยลองรวบรวมที่ Dowload ของ รูปและส่วนประกอบของเหล่านั้นมาให้ท่านได้นำไปใช้ต่อยอดในการออกแบบได้

มาลองดู 30+ ฟรีรูปและส่วนประกอบของ iDevices (iPhone, iPad, iOS) ซึ่งท่านสามารถ Download ไปใช้ฟรีได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


iPhone 4 GUI PSD (Retina Display)

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone PSD Vector Kit

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone GUI PSD

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone GUI Elements

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Apple iPhone 4S .PSD

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone 3G-3GS PSD

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone GUI as Rich Symbols for Fireworks

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

FreshBooks iPhone Application GUI

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

MobileMe Full iPhone GUI

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

MobileMe Full GUI Beta10

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Surface iPhone UI Kit

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Matte iPhone UI v1.1

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone UI Vector Elements

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Fresh iPhone UI Kit

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPad GUI PSD (Retina Display)

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPad GUI Kit in PSD

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

ipad vector GUI elements

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Apple iPad: Fully editable PSD

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPad and iPhone Design Stencil

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone 3G Stencil

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone UI Elements Stencil

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Ultimate iPhone Stencil

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPad Stencil

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Vector Cell Phone

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Sketching iPhone, iPad & Android Stencils

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iOS 5 GUI PSD (iPhone 4S)

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Mac OS X Interface Stencil

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Lion Ui Kit

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone Toolbar Icons

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iphone toolbar icons

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Icons for mobile apps

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

iPhone & iPad apps icons

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Touchscreen Hand Gestures

รูบ iDevices (iPhone, iPad, iOS)

Download Link

Related Posts