30 ตัวอย่าง Landing Page ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม

Landing Page คือหน้าเว็บไซต์ที่จะปรากฎต่อหน้าลูกค้าที่คลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ทั่วโลก ดังนั้นการสร้าง Landing Page ที่สมบูรณ์แบบจึงต้องอาศัยเคล็ดลับที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ

การออกแบบหน้าเพจให้มีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐาน อย่างเช่น การพาดหัว (Headline), รูปภาพ และเนื้อหาในการนำเสนอที่มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ สิ่งสำคัญในการออกแบบหน้าเพจ คือ ควรมีรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะหากต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

ลองมาดู ตัวอย่างของที่มีการออกแบบอย่างสวยงามกันดูครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์


Shipment

ตัวอย่าง Lading Page - Shipment

Flow

ตัวอย่าง Lading Page - Flow

Telecast

ตัวอย่าง Lading Page - Telecast

Grooveshark

ตัวอย่าง Lading Page - Grooveshark

SoundCloud

ตัวอย่าง Lading Page - SoundCloud

Poncho

ตัวอย่าง Lading Page - Poncho

Socialcast

ตัวอย่าง Lading Page - Socialcast

Hull

ตัวอย่าง Lading Page - Hull

Automatic

ตัวอย่าง Lading Page - Automatic

Done Not Done

ตัวอย่าง Lading Page - Done Not Done

CodeSchool

ตัวอย่าง Lading Page - CodeSchool

Kicksend

ตัวอย่าง Lading Page - Kicksend

Wunderlist

ตัวอย่าง Lading Page - Wunderlist

Kareer.me

ตัวอย่าง Lading Page - Kareer.me

CarWoo

ตัวอย่าง Lading Page - CarWoo

Pygg

ตัวอย่าง Lading Page - Pygg

Flowdock

ตัวอย่าง Lading Page - Flowdock

CollegeFrog

ตัวอย่าง Lading Page - ollege

Leap Motion

ตัวอย่าง Lading Page - Leap Motion

Prezi

ตัวอย่าง Lading Page - Prezi

Next Big Sound

ตัวอย่าง Lading Page - Prezi

Pulse

ตัวอย่าง Lading Page - Pulse

Qwiki

ตัวอย่าง Lading Page - Qwiki

Webflow

ตัวอย่าง Lading Page - Webflow

inDinero

ตัวอย่าง Lading Page - inDinero

Mixpanel

ตัวอย่าง Lading Page - Mixpanel

Gumroad

ตัวอย่าง Lading Page - Gumroad

Shopkick

ตัวอย่าง Lading Page - Shopkick

Froont

ตัวอย่าง Lading Page - Froont

Chartbeat

ตัวอย่าง Lading Page - Chartbeat

Related Posts