30 ตัวอย่างเว็บไซต์ Ecommerce ที่สร้างโดย HTML5

HTML5 เป็นรุ่นภาษามาร์กอัปสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บรุ่นต่อไปของ HTML โดยดราฟต์แรกได้ปรากฏออกมาเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 โดย HTML5 นี้มีการกล่าวถึงรูปแบบสองแบบที่ร่วมกันคือ แบบดั้งเดิม HTML (text/html) ที่รู้จักในชื่อ HTML5 และแบบที่สองคือ XHTML ที่รู้จักในชื่อ XHTML5 โดยทั้งสองระบบได้มีการพัฒนาในเวลาพร้อมกัน และเมื่อสิ้นสุดปี 2552 ทางทีมงานของ XHTML จะมาร่วมพัฒนา HTML5 การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ใน HTML5 คือ element ใหม่ๆ ที่ใช้งานเจาะจง

ดังนั้ HTML5 จึงเป็นสิ่งที่นักออกแบบและพัฒนาเว็บจำเป็นจะต้องรู้และศึกษาเอาไว้ ทีนี้เราลองมาดู 30 ตัวอย่างเว็บ Ecommerce ที่ออกแบบและพัฒนาด้วย HTML5 กันนะครับ

ตัวอย่าง Website ที่ทำโดย HTML5 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ


G-Force

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Merchworld

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Mendo

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Wantist

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Hyundai Veloster

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Car Insurance

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Car Buzz

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Trecento Pizza

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Nature’s Table

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Quincaillerie Sucree

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Segen Themes

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Yowza

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Hemingways

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Zeus

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Moods of Norway

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Behind the Masc

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Lomme Bags

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Kontenta

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Sheely

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Nike Better World

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Gift Rocket

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Goodies for Gifts

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

CSM Bakery Products

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

901.com

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

YoArts

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

iQuote

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Home Sale Online

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Car Blurbs

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Looking 4 Parking

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

My Next Wine

เว็บ Ecommerce HTML5

Website Link

Related Posts