25 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว

เนื่องจากการพัฒนาไปอย่างมากของ HTML และ CSS จึงทำให้เกิดการออกแบบเว็บไซด์แบบใหม่ขึ้นมา โดยเฉพาะสำหรับเว็บไซด์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งการออกแบบที่ว่าคือ การทำเว็บไซด์แบบหน้าเดียว (Single Page Website)

ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซด์แบบหน้าเดียวนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเริ่มมีนักออกแบบเว็บได้ตระหนักถึงจุดนี้และทำการออกแบบเว็บลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการออกแบบอย่างสร้างสรรค์สวยงาม และสร้างแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับการออกแบบหน้าเว็บเดียวอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page Website)


1. Every Last Drop

gww-single-page-01
Website Link

2. VolvoTrucks Driver Travis

gww-single-page-02
Website Link

3. Edita’s Casting

gww-single-page-03
Website Link

4. Aprijic

gww-single-page-04
Website Link

5. Rit Team

gww-single-page-05
Website Link

6. Halfliner

gww-single-page-06
Website Link

7. isl Review

gww-single-page-07
Website Link

8. Atdrupalcon

gww-single-page-08
Website Link

9. Life of Pi Movie

gww-single-page-09
Website Link

10. Interactive Ear

gww-single-page-10
Website Link

11. Joyn DayCare App

gww-single-page-11
Website Link

12. Aeroplanshet

gww-single-page-12
Website Link

13. Daniel Eckler

gww-single-page-13
Website Link

14. Wndrmnt

gww-single-page-14
Website Link

15. Laurab

gww-single-page-15
Website Link

16. Juliana Bicycles

gww-single-page-16
Website Link

17. Adam Hartwig

gww-single-page-17
Website Link

18. The 10 Plagues

gww-single-page-18
Website Link

19. Think Pixel Lab

gww-single-page-19
Website Link

20. Romainbriaux

gww-single-page-20
Website Link

21. Meet the Pros

gww-single-page-21
Website Link

22. Vrs App

gww-single-page-22
Website Link

23. Quechua Spring-Summer Collection

gww-single-page-23
Website Link

24. MailChimp 2012 Annual Report

gww-single-page-24
Website Link

25. Airbrake MX Goggle

gww-single-page-25
Website Link

Related Posts