ฟรี 90 ธีมสวย ๆ สำหรับ เวิร์ดเพรส (Free WordPress Themes)

WordPress คือโปรแกรมชนิดหนึ่ง ที่มีระบบในการช่วยจัดการเนื้อหาบนเว็บ ได้อย่างง่ายดาย หรือที่หลายๆ คนใช้คำว่า Contents Management System (CMS)

ข้อดีอย่างหนึ่งของ WordPress คือ เราสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาของเว็บได้อย่างง่าย โดยการใช้ดธีม (Themes) หรือหน้าตาของเว็บ มาช่วยในการปรับเปลี่ยนหน้าตาเว็บ

ลองดูตัวอย่าง 90 ธีมสวย ๆ สำหรับ เวิร์ดเพรส (Free WordPress Themes) และสามารถ Download กันไปใช้ได้ฟรี ๆ เลยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง WordPress เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ


 

Clean and Minimal Style WordPress Themes

Origin

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Responsive

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Balloons

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Skeleton

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Cudazi Mono

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Triton Lite

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Imbalance 2

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Ari

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Responsive Web

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Yoko

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

flexible

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Dzonia Lite

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Desire

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Papaver

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Good

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Bizz

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Widely

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Basic

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Bodega

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Shell

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

ColorWay

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

 

Magazine and Blogging Style WordPress Themes

Stumblr

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

iTheme2

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

BranfordMagazine

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Oxygen

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

HyperSpace

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Delicacy

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

The Scoop

Free WordPress Themes

Features & Download Large Preview Top ↑

Splendio

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Tumblepress

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Busby

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

JournalCrunch

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

GoPress

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

BonPress

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

My Life

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Lucas

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Dailypost

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

MagZine

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

RPG.cod

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Easini Theme

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Divident

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Abtely

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Genfes

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Vitrine

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

NewsPulse

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

 

Portfolio, Showcase and Galleries Style WordPress Themes

Photolistic

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Photum

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Dione

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

FontFolio

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Hatch

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Gridly

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Fotofolio Landscape

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Axis

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Hey Cookie

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

gRID!

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Leadescent

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

WidePhoto

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Expositio

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Architekt

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Swatch

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Portafolio

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Nova

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Pronto

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Photoria

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Elegant

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

 

News and Social Media Style WordPress Themes

Grid Style

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

 

E-Commerce and Shopping Cart Style WordPress Themes

Wootique

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Balita

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Zenshop

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Velvet Sky

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

iKonik

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

 

Domain Parking, Coming Soon, Event Style WordPress Themes

QuickLaunch

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Placeholder

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Timelaph

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Landis

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Holding Pattern

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Launcheffect

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

 

Other Quality WordPress Themes

Danko

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

CivicStack

Free WordPress Themes

Features & Download Large Preview Top ↑

Jobpress

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Diary/Notebook

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Slick Mapper

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

PageLines

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Sundance

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Bones

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Roots

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

TwentyTen Five

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Buttercream

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

HTML5 WordPress shell

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Constellation

Free WordPress Themes

Features & Download Live Demo Top ↑

Related Posts