ฟรี 80 กว่าตัวอย่าง ปุ่ม แบบฟอร์ม และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ทำเว็บ

การออกแบบเว็บที่ดีนั้นมีองประกอบหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ  ปุ่ม แบบฟอร์ม และส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทิน ปุ่มดาวโหลด หรือปุ่มปรับค่าต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นสำหรับนักออกแบบ เนื่องมาจากว่าความเร็วของ Internet ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถใส่ลูกเล่นตรงนี้ได้มากขึ้น

ดังนั้นการจะออกแบบให้ดีเราควรที่จะมีแหล่งตัวอย่างที่เราสามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี เพื่อลดเวลาในการทำงานของนักออกแบบและยังทำให้งานดูเป็นมืออาชีพขึ้นด้วย

เราลองมาดู 80 กว่าตัวอย่าง ปุ่ม แบบฟอร์ม และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ทำเว็บ ซึ่งสามารถ Download ไปใช้ได้กันฟรี ๆ เลยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


01. Little calendar widget

ฟรีปุ่ม

Download Link

02. Calendar

ฟรีปุ่ม

Download Link

03. Calendar

ฟรีปุ่ม

Download Link

04. Vector UI Bundle

ฟรีปุ่ม

Download Link

05. Smooth UI Kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

06. UI Kit – Milky

ฟรีปุ่ม

Download Link

07. UI Design Kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

08. Form Elements UI Kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

09. PSD UI Design kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

10. UI kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

11. Dark UI kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

12. Simple UI Kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

13. Derailed Ui Set

ฟรีปุ่ม

Download Link

14. UI PSD

ฟรีปุ่ม

Download Link

15. Youtube UI Design

ฟรีปุ่ม

Download Link

16. Modern UI Kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

17. Detailed UI Kit

ฟรีปุ่ม

Download Link

18. Light UI

ฟรีปุ่ม

Download Link

19. Windows Phone 7.x UI

ฟรีปุ่ม

Download Link

20. Dropdown menu

ฟรีปุ่ม

Download Link

21. PSD Web UI Elements

ฟรีปุ่ม

Download Link

22. Your cart widget

ฟรีปุ่ม

Download Link

23. Storekit

ฟรีปุ่ม

Download Link

24. Portfolio Snap

ฟรีปุ่ม

Download Link

25. Dribbbles, just for fun of it

ฟรีปุ่ม

Download Link

26. Free stamp

ฟรีปุ่ม

Download Link

27. Chiclet Keyboard

ฟรีปุ่ม

Download Link

28. Share Buttons

ฟรีปุ่ม

Download Link

29. Image Thumbs

ฟรีปุ่ม

Download Link

30. Premium freebies bundle

ฟรีปุ่ม

Download Link

31. Bubble Gum – Skype Theme

ฟรีปุ่ม

Download Link

32. Search

ฟรีปุ่ม

Download Link

33. Wooodapp sign in page

ฟรีปุ่ม

Download Link

34. Clean login

ฟรีปุ่ม

Download Link

35. Mini Browser

ฟรีปุ่ม

Download Link

36. Dark UI

ฟรีปุ่ม

Download Link

37. Lightsaber

ฟรีปุ่ม

Download Link

38. Charts

ฟรีปุ่ม

Download Link

39. Accessibility Menu

ฟรีปุ่ม

Download Link

40. Dribbble invite

ฟรีปุ่ม

Download Link

41. Simple Design – Music Player

ฟรีปุ่ม

Download Link

42. Music Player

ฟรีปุ่ม

Download Link

43. Radio player

ฟรีปุ่ม

Download Link

44. Audio Player

ฟรีปุ่ม

Download Link

45. Video Player

ฟรีปุ่ม

Download Link

46. Media Player

ฟรีปุ่ม

Download Link

47. Dark Knob

ฟรีปุ่ม

Download Link

48. Apple Remote

ฟรีปุ่ม

Download Link

49. Macbook Air

ฟรีปุ่ม

Download Link

50. AAPL Icons

ฟรีปุ่ม

Download Link

51. iPhone holding hand

ฟรีปุ่ม

Download Link

52. iPhone App/Game

ฟรีปุ่ม

Download Link

53. Iphone Mockup

ฟรีปุ่ม

Download Link

54. Log In

ฟรีปุ่ม

Download Link

55. Login

ฟรีปุ่ม

Download Link

56. Little Login

ฟรีปุ่ม

Download Link

57. Login Form

ฟรีปุ่ม

Download Link

58. Freebie Site WIP

ฟรีปุ่ม

Download Link

59. Date Flipper

ฟรีปุ่ม

Download Link

60. Wanna Hire Me?

ฟรีปุ่ม

Download Link

61. Browser & Magnify

ฟรีปุ่ม

Download Link

62. Black Dribbble

ฟรีปุ่ม

Download Link

63. Tags

ฟรีปุ่ม

Download Link

64. Tags

ฟรีปุ่ม

Download Link

65. Search Suggestions

ฟรีปุ่ม

Download Link

66. Red on / off switch

ฟรีปุ่ม

Download Link

67. Mini Toolbar

ฟรีปุ่ม

Download Link

68. User Tools UI

ฟรีปุ่ม

Download Link

69. Menu (rebound)

ฟรีปุ่ม

Download Link

70. Shopping cart

ฟรีปุ่ม

Download Link

71. Free buttons, yaay!

ฟรีปุ่ม

Download Link

72. Twitter Glyphs and Layer Styles

ฟรีปุ่ม

Download Link

73. Twitter Feed

ฟรีปุ่ม

Download Link

74. You’re My Type

ฟรีปุ่ม

Download Link

75. Simple Light Navigation

ฟรีปุ่ม

Download Link

76. Pump – FREE PSD website

ฟรีปุ่ม

Download Link

77. Mail Icon

ฟรีปุ่ม

Download Link

78. Mini glyphs

ฟรีปุ่ม

Download Link

79. Glyphs

ฟรีปุ่ม

Download Link

80. Pixel UI

ฟรีปุ่ม

Download Link

81. Pursuit

ฟรีปุ่ม

Download Link

82. Dirtbag

ฟรีปุ่ม

Download Link

Related Posts