ฟรี 50+ ตัวอย่างแบบแผนที่และเครื่องหมายนำทาง ในรูปแบบ PSD (Google Map, Pins, Markers)

แผนที่ คือ อุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกหรือสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก

เครื่องหมายนำทาง เป็นส่วนประกอบของแผนที่ ที่จะทำให้การทำความเข้าใจแผนที่นั้นง่ายขึ้น

ในปัจจุบันนี้ระบบแผนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการเข้ามาของ Google Map ดังนั้นนักออกแบบที่ดีควรเรียนรู้การนำแผนที่มาใช้ในเว็บของบ้าง อย่างน้อยที่สุดในหน้า Contact Us นั้นก็ควรที่จะมีรูปแผนที่มาใส่ไว้ ซึ่งจะทำให้เว็บดูเป็นมืออาชีพขึ้น นอกจากนั้นแล้วคนที่เข้าชมเว็บ ก็จะรู้สึกและเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย

ลองมาดูตัวอย่าง ฟรี 50+ ตัวอย่างแบบแผนที่และเครื่องหมายนำทาง ในรูปแบบ PSD (Google Map, Pins, Markers) และท่านสามารถ Download นำไปใช้ได้ฟรีเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


 

Google Maps UI Controls

ตัวอย่างแผนที่

Map Pins & Tooltips

ตัวอย่างแผนที่

3D Map Pack

ตัวอย่างแผนที่

Map Controls

ตัวอย่างแผนที่

Google Map UI Kit

ตัวอย่างแผนที่

Colorful Map Tags

ตัวอย่างแผนที่

Map Pop Up

ตัวอย่างแผนที่

Google Maps UI Kit

ตัวอย่างแผนที่

Map Pin

ตัวอย่างแผนที่

User Bubble

ตัวอย่างแผนที่

Google Maps Bubble

ตัวอย่างแผนที่

Clean Crisp Map Tooltip Pins Set

ตัวอย่างแผนที่

Map, Pin & Tooltip

ตัวอย่างแผนที่

Map Overlay

ตัวอย่างแผนที่

Graphic World Map Set with Pins

ตัวอย่างแผนที่

Map UI

ตัวอย่างแผนที่

Mobile Map UI

ตัวอย่างแผนที่

Road Map

ตัวอย่างแผนที่

Classy Custom Gmaps Tooltip Overlay

ตัวอย่างแผนที่

World Map & Pin

ตัวอย่างแผนที่

Map Markers

ตัวอย่างแผนที่

Map icon

ตัวอย่างแผนที่

Map (FPEW)

ตัวอย่างแผนที่

World map

ตัวอย่างแผนที่

Map

ตัวอย่างแผนที่

Complex Map Pop Up Window

ตัวอย่างแผนที่

Pixel World Maps

ตัวอย่างแผนที่

Pixel World Maps 2

ตัวอย่างแผนที่

Dotted world map

ตัวอย่างแผนที่

 

Pins, Markers, and Navigation Icons PSDs

Map Pins Free

ตัวอย่างแผนที่

Vector Map Location Pins

ตัวอย่างแผนที่

Shiny little map pins

ตัวอย่างแผนที่

Google Maps Controls

ตัวอย่างแผนที่

Map Pins

ตัวอย่างแผนที่

Map Location Pins

ตัวอย่างแผนที่

Bulb Map Markers

ตัวอย่างแผนที่

Map Pointers

ตัวอย่างแผนที่

Map Markers, Flags & Pins

ตัวอย่างแผนที่

Map Pins

ตัวอย่างแผนที่

Google Map

ตัวอย่างแผนที่

Markers for maps

ตัวอย่างแผนที่

Map Icons / Markers

ตัวอย่างแผนที่

Maps Replacement Icon

ตัวอย่างแผนที่

Location Map Pins Pack

ตัวอย่างแผนที่

Colored Pins

ตัวอย่างแผนที่

Push Pins

ตัวอย่างแผนที่

Map Marker

ตัวอย่างแผนที่

Map Pin Icons

ตัวอย่างแผนที่

Location Marker

ตัวอย่างแผนที่

Maps Replacement Icon

ตัวอย่างแผนที่

GPS navigation icons 1

ตัวอย่างแผนที่

GPS navigation icons 2

ตัวอย่างแผนที่

Transport Pointers

ตัวอย่างแผนที่

Map UI Controls

ตัวอย่างแผนที่

Folded Map

ตัวอย่างแผนที่

SF Immigrant Toolkit

ตัวอย่างแผนที่

Related Posts