ฟรี 30+ กว่าแบบของตัวแบ่งหน้า (Page Navigation) แบบ PSD

Page Navigation หรือ ตัวแบ่งหน้าคือ ป้ายบอกทางที่จะทำให้ผู้เข้ารับชมเว็บของเรานั้นรู้ว่าจะไปยังจุดใดของเพจต่างๆในเว็บของเรา เป็นระบบนำทางที่จะนำผู้ชมไปยังหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และรู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนของเว็บไซต์

นอกจากนี้ยังใช้กำหนดบทบาทของผู้ใช้ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะสามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจได้อย่างมีขอบเขต ตามสิทธิที่วางไว้เท่านั้น

Navigation นั้นสามารถทำให้ผู้ที่เข้ารับชมเว็บเรานั้นสามารถไปได้ถึงทุกๆเพจของเราใน เว็บนั้นได้ และสามารถที่จะกลับมาที่หน้าหลักของเว็บได้ด้วย ทำให้มีความสะดวกในการ ลิงค์ ไปยังหน้าต่างๆที่เรามีทั้งหมดได้ทำให้ไม่มีหน้าเว็บเพจที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่มีการเข้าถึง

เรามาดู 30+ กว่าแบบของตัวแบ่งหน้า (Page Navigation) แบบ PSD ซึ่งท่านสามารถ Download ไปใช้ฟรีได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีชุดของส่วนประกอบในการทำ Web


Light and Dark Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Minimal Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Slick Pagination Links

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Dark Blue Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination Menus

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Simple page navigation

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Awesome Pagination Styles

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Sleek pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Petite Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

3D Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Dark & Light Web Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Clean Pagination Styles

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Sleek Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Simple Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Clean Pagination Styles

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Colorful Pagination Set

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Simple page navigation


1111 http://365psd.com/day/151/”/>Pagination


1111 http://firefreebies.com/photoshop-resources/metal-paginator-psd-sources/”/>Metal paginator

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Blue green paging

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Stylish Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Light Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Clean ui pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Simply pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Pagination

ฟรีตัวแบ่งหน้า

Related Posts