ตัวอย่างนามบัตรสวย ๆ แบบนูนสูงและนูนต่ำ 44 แบบ

วิธีการออกแบบนามบัตรที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือการออกแบบตัวพิมพ์ที่เป็นที่น่าประทับใจและดึงดูดสายตา  โดยใช้แบบตัวพิมพ์ในลักษณะพิมพ์นูนสูงหรือพิมพ์นูนต่ำ ซึงด้วยการออกแบบแบบนี้จะทำให้นามบัตรของคุณน่าสนใจและสวยงามขึ้น

นามบัตรเป็นเครื่องมือที่ง่าย แต่ทรงพลังมากที่สุดในการติดต่องาน นามบัตรคือพื้นที่เล็ก ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ นามบัตรจะช่วยลูกค้าของคุณเข้าใจว่าคุณคือใคร สิ่งที่คุณนำเสนอและวิธีการที่คุณสามารถได้รับการติดต่อ อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันในยุคนี้ อาจต้องใช้นามบัตรที่ไม่ธรรมดา เพื่อเป็นการเรีกร้องให้ลูกค้าสนใจคุณ การใช้นามบัตรแบบธรรมดานั้นอาจจะศร้างความรู้สึกที่ไม่ดี หรือ การออกแบบและพิมพ์ที่ไม่ดี อาจจะทำให้ลูกค้าในอนาคตรู้สึกที่ไม่ดีต่อคุณได้ ลองมาดูตัวอย่างนามบัตรที่น่าสนใจกันดูนะครับ

ตัวอย่างนามบัตร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ


Related Posts