ตัวอย่างเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Pages)

เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Pages) เป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมธุรกิจ การสื่อสารการตลาด โดยการสร้างหน้า Wep Page ขั้นพื้นฐาน ง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อน แต่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อย่างมากมาย

1. ใครต้องการเฟซบุ๊คแฟนเพจ?


คงจะไม่เกินไปที่จะพูดได้ว่า แทบทุกจะธุรกิจควรมีหน้าแฟนเพจ เพราะธุรกิจจะนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลบริษัทแบบออนไลน์โดยการใช้ประโยชน์จากหน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจ และเนื่องจาก Facebook เป็นเครื่อข่ายทางสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้เป็นการเปิดรับและเพิ่มจุดติดต่อกับลูกค้าและแฟน ๆ ของธุรกิจนั้น ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น

2. วางแผนหน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจของคุณ


หน้าเฟซบุ๊คแฟนเพจของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวางแผน โดยให้ดูจากแฟนเพจที่ธุรกิจมีความคล้ายคลึงกับของคุณ ตรวจดูว่าข้อมูลที่พวกเขากำลังใช้ในหน้าแฟนเพจของพวกเขาคืออะไร ตรวจสอบความถี่ในการ Update หรือ Post ข้อมูล หาจุดที่เหมาะสม การโพสต์บ่อยเกินไปอาจจะทำให้เป็นการเป็นการสแปมให้กับแฟน ๆ ที่ติดตามเพจของคุณได้

3. ตัวอย่างเฟซบุ๊คแฟนเพจ


Jeff Dunham  http://www.facebook.com/JeffDunham?v=app_10339498918


Livescribe  http://www.facebook.com/livescribe


Cranium  http://www.facebook.com/Cranium?v=app_11007063052Starbucks http://www.facebook.com/Starbucks?v=app_142063194423


PixInk  http://www.facebook.com/PixInkDesign?v=app_127673920613816


Coach  http://www.facebook.com/Coach


Adobe  http://www.facebook.com/Adobe


 

Dunkin’ Donuts  http://www.facebook.com/DunkinDonuts?v=app_4949752878


Redbull  http://www.facebook.com/redbull?v=app_123793864961


Green Day  http://www.facebook.com/GreenDay?v=app_10339498918


Rachel Zoe  http://www.facebook.com/rachelzoe?v=app_162199607151892


Skittles  http://www.facebook.com/skittles?v=app_111834512193557


Porsche  http://www.facebook.com/porsche?v=app_11007063052


Harley Davidson  http://www.facebook.com/harley-davidson


Zappos  http://www.facebook.com/zappos?v=app_7146470109


YouTube  http://www.facebook.com/youtube?v=app_132886723397538


iTunes  http://www.facebook.com/iTunes


Windows Live Messenger  http://www.facebook.com/WindowsLiveMessenger


Playstation  http://www.facebook.com/PlayStation?v=app_10442206389


McDonald’s  http://www.facebook.com/McDonalds


Reese’s  http://www.facebook.com/reeses?v=app_10467688569


Xbox  http://www.facebook.com/xbox


Burberry  http://www.facebook.com/burberry?v=app_7146470109


Target  http://www.facebook.com/target?v=app_6009294086


Related Posts