Tag Archives: แผนที่

ฟรี 50+ ตัวอย่างแบบแผนที่และเครื่องหมายนำทาง ในรูปแบบ PSD (Google Map, Pins, Markers)

แผนที่ คือ อุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกหรือสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก

เครื่องหมายนำทาง เป็นส่วนประกอบของแผนที่ ที่จะทำให้การทำความเข้าใจแผนที่นั้นง่ายขึ้น

ในปัจจุบันนี้ระบบแผนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากการเข้ามาของ