Tag Archives: เว็บสำหรับมือถือ

ฟรี 20+ เครื่องมือดี ๆ ที่ใช้ในการทำเว็บสำหรับมือถือ (Mobile Devices Web)

เนื่องจากความนิยมที่มีเพิ่มมากขึ้นของมือถือและแท็บเล็ตมีมีสูงมากขึ้น และอาจจะเข้ามาทดแทนการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ประกอบกับการพัฒนาของความเร็วของ Internet ผ่านมือถือ ที่เร็วขึ้นและถูกลง ทำให้การเข้า Website ของคนในปัจจุบันเริ่มที่จะใช้เว็บผ่านมือถือมากขึ้น ดังนั้นนักพัฒนาและนักออกแบบเว็บเองจะต้องคำนึงถึงการทำเว็บบนมือถือมากขึ้นด้วย

เว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์มือถือมีความคล้ายคลึงกับเว็บไซต์แบบอื่น ๆ โดยจะประกอบด้วยหน้า HTML